Особливості застосування електронного  цифрового підпису

 

20.03.2017 | 10.00

 

Органи державної  влади,  органи  місцевого   самоврядування, підприємства,  установи  та організації державної форми власності, державні  реєстратори прав на нерухоме майно, державні реєстратори юридичних   осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських формувань,  нотаріуси  для  засвідчення  чинності відкритого ключа використовують лише посилений сертифікат ключа.

 Державні реєстратори прав нанерухоме  майно,  державні реєстратори юридичних осіб, фізичних  осіб  -  підприємців  та громадських формувань,   нотаріуси   також  використовують  лише захищені носії особистих ключів.

 Перевірка  інформації, необхідної для реєстрації і формування посиленого сертифіката ключа підписувачів здійснюється виключно за їх особистої присутності, якщо інше не встановлено цим Законом.

 Інші юридичні  та  фізичні особи можуть на договірних засадах засвідчувати  чинність  відкритого ключа сертифікатом   ключа, сформованим  центром сертифікації ключів,  а також використовувати електронний цифровий підпис без сертифіката ключа. 

 Розподіл ризиківзбитків,щоможуть бутизаподіяні підписувачам,  користувачам  та  третім  особам,  які користуються електроннимицифровимипідписами без сертифікатаключа, визначається суб'єктамиправових відносин усфері послуг електронного цифрового підпису на договірних засадах. 

 Захист прав споживачів послуг електронного цифрового підпису, а  також  механізм  реалізації  захисту  цих  прав регулюються цим Закономта Законом України "Про захист  правспоживачів" ( 1023-12). 

  У випадках,   коли   відповідно  до  законодавства  необхідне засвідчення дійсності підпису на документах та відповідності копій документів   оригіналам   печаткою,   а   також  для  забезпечення цілісності  електронних  даних та ідентифікації юридичної особи як підписувача  під  час  надання  адміністративних та інших послуг в електронній  формі,  здійснення  інформаційного  обміну  з  іншими юридичними  особами,  на електронний документ накладається ще один електронний    цифровий   підпис   юридичної   особи,   спеціально призначений для таких цілей.

Порядок застосування  електронного цифрового підпису органами державноївлади,органамимісцевогосамоврядування, підприємствами,   установами   та  організаціями  державної  форми власності(1452-2004-п) визначаєтьсяКабінетомМіністрів України. 

 Порядок  застосування  електронного  підпису,  у  тому  числі електронного  цифрового  підпису  в банківській системі України та суб'єктами   переказу   коштів  визначається  Національним  банком України.