Обов`язки та повноваження

                                           

 

Р О З П О Д І Л    О Б О В ” Я З К І В

між головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації

4. Керівник апарату  районної державної адміністрації

 

ГРИЦЕНКО Людмила Володимирівна

 

Розпорядження № 284 від 03 серпня 2016 року "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 06 квітня 2016 року № 94"

 

 

         4.1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Кегичівського району реалізацію державної політики у галузі управління архівною справою та діловодством, ведення Державного реєстру виборців, організовує роботу апарату районної державної адміністрації щодо правового, організаційного, інформаційно-комп`ютерного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, добору, розстановки і навчання кадрів;

 

4.2. Спрямовує та контролює  діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:

4.2.1. Відділів апарату районної державної адміністрації: організаційно-кадрової роботи, загального, фінансово-господарського забезпеченняведення Державного реєстру виборців;

4.2.2. Секторів апарату районної державної адміністрації: контролю, юридичного, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, масових комунікацій з питань діяльності апарату районної державної адміністрації.

4.2.3. Архівного відділу районної державної адміністрації.

4.3. Забезпечує в межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації з:

4.3.1. Відділами апарату Харківської обласної державної адміністрації: організаційним, кадрової роботи, контролю, загальним, роботи із зверненнями громадян, господарського забезпечення, фінансового забезпечення, адміністрування Державного реєстру виборців;

4.3.2. Управлінням забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації;

4.3.3. Міжрегіональним управлінням Національного агентства державної служби у Харківській та Сумській областях;

4.3.4. Державним архівом Харківської області;

4.3.5. Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

4.3.6.  Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця та іншими навчальними закладами з питань підготовки магістрів державного управління та підвищення кваліфікації державних службовців;

 

4.4. Вирішує питання контролю за дотриманням штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в апараті районної державної адміністрації.

 

4.5. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, громадськими організаціями, що  здійснюють свою діяльність у галузях, вказаних у пункті 4.1.

 

4.6. Очолює відповідні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації.