Обов`язки та повноваження

Р О З П О Д І Л    О Б О В `Я З К І В

між головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації

1.Голова районної державної адміністрації

ГОНЧАРОВ Роман Анатолійович

 

Розпорядження № 284 від 03 серпня 2016 року "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 06 квітня 2016 року № 94"

 

1.1. Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за    виконання покладених на неї завдань і за здійснення районною державною адміністрацією її повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах Кегичівського району Харківської області, Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

1.2. Представляє районну держану адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядуванняполітичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями,  громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

1.3. Організовує роботу районної державної адміністрації, визначає її структуру, затверджує штатний розпис, спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи апарату та структурні підрозділи районної державної адміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку  першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, працівників апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України;

1.4.  Виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації в межах затверджених бюджетів, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

1.5. Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної  державної адміністрації, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад. Очолює колегію районної державної адміністрації та визначені ним консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації;

1.6.  Здійснює заходи, пов`язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною;

1.7. Вирішує питання реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, у тому числі з профспілками; вирішує інші питання суспільно-політичного життя району, питання міжнаціональних відносин;

1.8. Організовує технічний захист інформації та створює належні умови для забезпечення контролю за технічним захистом інформації в районній державній адміністрації;

1.9. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в районній державній адміністрації;

1.10. На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;

1.11. Здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для місцевих державних адміністрацій;

 

1.12. У межах своїх повноважень координує діяльність:

1.12.1.Управління Державної казначейської служби України в Кегичівському районі Харківської області;

1.12.2. Кегичівського відділення поліції (с. Кегичівка) Красноградського відділу поліції (м. Красноград) ГУ ПН в Харківській області;

1.12.3. Лозівського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України в Харківській області;

1.12.4. Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури

та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань;

 

1.15.  Спрямовує та контролює діяльність:

фінансового управління районної державної адміністрації;

юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

уповноваженої особи по запобіганню та виявленню корупції  районної державної адміністрації;

сектору контролю апарату районної державної адміністрації;

сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації з оборонних, мобілізаційних питань та питання діяльності режимно-секретного органу районної державної адміністрації;

 

1.16. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови районної державної адміністрації, а в разі відсутності останнього - заступник голови районної державної адміністрації.